Vi transporterer og løfter båter i havner og til og fra din have.

Ved fellesopptak/utsett så vil prisen pr. båt bli lavere.

I størrelsesorden så løfter vi fra 15 – 32 fots båter.

Vi gjennomfører båttransport i Tønsberg, Horten, Stokke, Sandefjord, Re kommune, men tar i hovedsak all båttransport i hele Vestfold

For avtale om tid, sted og pris vennligst kontakt oss på Tlf: 901 37 606